Show all bouts by basho
Show all bouts by opponent
Show all bouts by kimarite

Text-only Rikishi information

Daikiyama Osamu


Highest Rank   Sandanme 56
Real Name    HARAGUCHI Osamu
Birth Date    May 10, 1981
Shusshin     Yamaguchi-ken, Asa-gun, Sanyo-cho - Yamaguchi-ken, Sanyoonoda-shi
Height and Weight175 cm 144 kg
Heya       Hanakago
Shikona     Haraguchi Osamu - Wakakairiki Osamu - Daikiyama Osamu
Hatsu Dohyo   1997.03
Intai      2009.05

Career Record  212-178-107/389 (73 basho)
 In Sandanme  67-80-21/147 (24 basho)
 In Jonidan   122-92-73/213 (41 basho), 1 Yusho
 In Jonokuchi  23-6-13/29 (6 basho)
 In Mae-zumo  2 basho
 In Banzuke-gai 1 basho

Haraguchi Osamu
1997.03 Mz           0-0
1997.05 Jk29e  -*-OO-O-O--OO-- 6-1
1997.07 Jd110e *-*-*--*-OO--*- 2-5
1997.09 Jd146w -*-*----------- 0-2-5
1997.11 Jk24w  -O-*O-O-O--O-*- 5-2
1998.01 Jd150e -O-O-*O-*-*--O- 4-3
1998.03 Jd117e O-O-O--*-*O---O 5-2
1998.05 Jd72w  -OO--**--O-*O-- 4-3
1998.07 Jd46w  O--OO-*--*-O-*- 4-3
1998.09 Jd20w  O-*--*-*-**---- 1-5-1
1998.11 Jd51w  --------------- 0-0-7
1999.01 Jd51w  --------------- 0-0-7
1999.03 Jd121e -O-*-#--------- 1-2-4
1999.05 Jd154w -OO-O-O--*-O--* 5-2
1999.07 Jd111e -O-OO-*-O-O---* 5-2
1999.09 Jd66w  -O*-O--O-OO-*-- 5-2
1999.11 Jd27e  -OO-O--*O--O*-- 5-2
2000.01 Sd89e  -*O-*--*-*-*--O 2-5
2000.03 Jd16e  -*O-O-*--OO--*- 4-3
2000.05 Sd96e  O--*-O-OO-O-*-- 5-2
2000.07 Sd63e  --------------- 0-0-7
2000.09 Jd24w  --------------- 0-0-7
2000.11 Jd95e  -O-O-O-O-OO-O-- 7-0  Yusho
Wakakairiki Osamu
2001.01 Sd80e  -O*--O-*O-*--*- 3-4
2001.03 Sd96e  O--*-O*-O--*O-- 4-3
2001.05 Sd77e  -O-*-*-**--OO-- 3-4
2001.07 Sd87e  O--**-O--*O--*- 3-4
2001.09 Jd6e  *-O-*-O--O-O--O 5-2
2001.11 Sd74w  --------------- 0-0-7
2002.01 Jd34w  --------------- 0-0-7
2002.03 Jd105e -OO-O-O--O-O*-- 6-1
2002.05 Jd26e  *-O-O-O-O--O--O 6-1
2002.07 Sd62w  --------------- 0-0-7
2002.09 Jd23e  --------------- 0-0-7
2002.11 Jd92w  --------------- 0-0-7
2003.01 Jk28w  --------------- 0-0-7
2003.03 Bg           0-0
2003.05 Mz           0-0
2003.07 Jk30e  O-O--OO-O--*--O 6-1
2003.09 Jd63e  O--*O-*-O-O---* 4-3
2003.11 Jd39e  -O*--*O--O-*-O- 4-3
2004.01 Jd13w  --------------- 0-0-7
2004.03 Jd84e  --------------- 0-0-7
2004.05 Jk5w  ------------O-- 1-0-6
2004.07 Jk21w  -O-O-O-OO--**-- 5-2
2004.09 Jd100e O-O--O*-O-O---* 5-2
2004.11 Jd54e  O--O-O-O*-O---O 6-1
2005.01 Sd87w  -O-*-OO-O-O---* 5-2
2005.03 Sd56e  -*-**-*-O-*--*- 1-6
2005.05 Sd91e  *--**-O-O--*--O 3-4
Daikiyama Osamu
2005.07 Jd9e  *-O-O--O-*-O--O 5-2
2005.09 Sd73w  *--O*--**--O--O 3-4
2005.11 Sd91w  -**--OO--O-*-O- 4-3
2006.01 Sd74w  *--O-OO-*-*-O-- 4-3
2006.03 Sd56e  *--**--*-*-*O-- 1-6
2006.05 Sd93e  -*-**-O--OO--O- 4-3
2006.07 Sd73w  -O*--*O-*--O*-- 3-4
2006.09 Sd93e  -O-O-*O-O--**-- 4-3
2006.11 Sd75e  *-O-O--O-**--*- 3-4
2007.01 Sd93e  -*-O-**-O--OO-- 4-3
2007.03 Sd74w  *--O-*O--*O-O-- 4-3
2007.05 Sd56e  O--*-**-*--*-*- 1-6
2007.07 Sd85w  *-*--*-*O--OO-- 3-4
2007.09 Jd1e  -*-**--**-*-*-- 0-7
2007.11 Jd61w  -OO--**--O-O--O 5-2
2008.01 Jd20e  *-*-O--*-*-O*-- 2-5
2008.03 Jd49e  -*O--**--*-O--O 3-4
2008.05 Jd71e  *--O*--O*-O-*-- 3-4
2008.07 Jd91e  -OO--*-OO--*-O- 5-2
2008.09 Jd47w  O--O*--*-*O-O-- 4-3
2008.11 Jd21e  O--O-O*-*--O-*- 4-3
2009.01 Jd2e  *-*--**-*--**-- 0-7
2009.03 Jd63e  -O-*O-O--*-*-*- 3-4
2009.05 Jd85w  --------------- 0-0-7


We thank our sponsors adplorer.de and adplorer.fr for providing our hosting.