Show all bouts by basho
Show all bouts by opponent
Show all bouts by kimarite

Text-only Rikishi information

List of Ozeki

Kaio Hiroyuki


Highest Rank   Ozeki
Real Name    KOGA Hiroyuki
Birth Date    July 24, 1972
Shusshin     Fukuoka-ken, Nogata-shi
Height and Weight185 cm 175 kg
Heya       Tomozuna
Shikona     Koga Hiroyuki - Kaio Hiroyuki
Hatsu Dohyo   1988.03
Intai      2011.07
KabuAsakayama Hiroyuki

Career Record  1047-700-158/1731 (140 basho)
 In Makuuchi  879-581-141/1444 (107 basho), 5 Yusho, 11 Jun-Yusho, 10 Shukun-Sho, 5 Kanto-Sho, 6 Kinboshi
  As Ozeki   524-328-119/838 (65 basho), 4 Yusho, 7 Jun-Yusho
  As Sekiwake  192-120-3/311 (21 basho), 3 Jun-Yusho, 6 Shukun-Sho, 4 Kanto-Sho
  As Komusubi  79-67-19/145 (11 basho), 1 Yusho, 2 Shukun-Sho, 1 Kanto-Sho
  As Maegashira 84-66/150 (10 basho), 1 Jun-Yusho, 2 Shukun-Sho, 6 Kinboshi
 In Juryo    76-57-17/133 (10 basho)
 In Makushita  33-23/56 (8 basho), 1 Yusho
 In Sandanme  26-16/42 (6 basho), 1 Yusho
 In Jonidan   25-17/42 (6 basho)
 In Jonokuchi  8-6/14 (2 basho)
 In Mae-zumo  1 basho

Koga Hiroyuki
1988.03 Mz           0-0
1988.05 Jk15w  -O-O*-*-*-O-*-- 3-4
1988.07 Jk12w  -O-*O-O-O--*-O- 5-2
1988.09 Jd118e O--O-*-*O--*--* 3-4
1988.11 Jd133w O-O-O--OO-*---O 6-1
1989.01 Jd60w  *--O-*-**-*---O 2-5
1989.03 Jd91e  -O-O-OO-O-O-O-- 7-0
1989.05 Sd82e  *-*--**--O-*O-- 2-5
1989.07 Jd11e  -O-*-O*--*-**-- 2-5
1989.09 Jd35w  -O-*O--OO-O--*- 5-2
1989.11 Sd92e  -O-*O-O--O-O--O 6-1
1990.01 Sd38e  *-*-O-O-O--O-*- 4-3
1990.03 Sd23e  O-O-*-*--*-O-*- 3-4
1990.05 Sd41e  O--*-*-OO--*O-- 4-3
1990.07 Sd23w  -O-O-O-OO-O-O-- 7-0  Yusho
1990.09 Ms17e  -**-O-*--O*-*-- 2-5
1990.11 Ms32e  *--*O-O--O*--*- 3-4
1991.01 Ms42w  -O*-O--**--O-*- 3-4
1991.03 Ms53w  O-O--OO--O-O*-- 6-1
1991.05 Ms26e  *--O-O-*-O-*-*- 3-4
1991.07 Ms36w  O-O-O--O-OO-O-- 7-0  Yusho
1991.09 Ms5e  -OO--***--O---O 4-3
1991.11 Ms2e  -O-*O*--OO--O-- 5-2
Kaio Hiroyuki
1992.01 J10w  O****OO*O*OO*O* 7-8
1992.03 J11w  OOOOO**OO*O**-- 8-5-2
1992.05 J8w   --------------- 0-0-15
1992.07 J8w   O**OOO*OOO***OO 9-6
1992.09 J3e   O**O*OOO**O**O* 7-8
1992.11 J5e   *O*O**O*OO**OOO 8-7
1993.01 J3e   **OO*OOO*O*OO** 8-7
1993.03 J1w   *O*OOOOO*OO**O* 9-6
1993.05 M15w  *O**OO****O**** 4-11
1993.07 J6w   OOO*OOOO**O*OO* 10-5
1993.09 J1w   *O*OOOOO*OO*OO* 10-5
1993.11 M15w  O*OOOOO*O*O*OO* 10-5
1994.01 M6w   ****OO*OOO**OOO 8-7
1994.03 M1w   OO*OOOOO***OO** 9-6  Shukun-sho (1st) Kinboshi
1994.05 K1e   *OO*OO**O**OOO* 8-7
1994.07 K1e   **O*O*****O*O*O 5-10
1994.09 M2e   OOO*OO****O*OOO 9-6
1994.11 K1e   O**OOO**O*O*OO* 8-7
1995.01 S1e   *O**O**OOO*OOO* 8-7  Shukun-sho (2nd)
1995.03 S1e   *O*OOO***OOO*O* 8-7
1995.05 S1w   **O*OO**OO*OOOO 9-6
1995.07 S1e   **OOOOO**O*O*OO 9-6
1995.09 S1w   OOOO***OOO*OOOO 11-4  Shukun-sho (3rd)
1995.11 S1e   OOOO****O*OOO*O 9-6  Kanto-sho (1st)
1996.01 S1e   OOO****OOOOOOO* 10-5  Shukun-sho (4th)
1996.03 S1e   O*O*OOO**OO*O*O 9-6
1996.05 S1w   OOOO**OOOOOO**O 11-4  Shukun-sho (5th)
1996.07 S1e   O*OOOO*OO***OOO 10-5  Shukun-sho (6th)
1996.09 S1e   OO**OO*OO*O**OO 9-6
1996.11 S1w   OOOO*OOOO**OO*O 11-4  Jun-Yusho (1st) Kanto-sho (2nd)
1997.01 S1e   O*OOO********OO 6-9
1997.03 M1e   OOO%*OOOOOO**OO 12-3  Jun-Yusho (2nd) Shukun-sho (7th) 2 Kinboshi
1997.05 S1e   OOOOO*O**O*#--- 7-5-3
1997.07 K1w   --------------- 0-0-15
1997.09 K1w   O*O*O*****#---- 3-8-4
1997.11 M3w   O*O*O*OO****OOO 8-7
1998.01 K1e   O*O*****O*OOOOO 8-7
1998.03 K1w   OO**O%O*O**O*O* 8-7  Shukun-sho (8th)
1998.05 S1w   OO***O*O**O**OO 7-8
1998.07 K1w   ****OOO****O%OO 7-8
1998.09 M1e   **OO*O****OO*OO 7-8  Kinboshi
1998.11 M1w   OOOOO***O***O*O 8-7  2 Kinboshi
1999.01 M1e   *O**O*OO**OOOOO 9-6
1999.03 K2w   *OOOO**O*O*OOOO 10-5
1999.05 S1w   OO*O*O*OOOOOOOO 12-3  Jun-Yusho (3rd) Kanto-sho (3rd)
1999.07 S1e   O**O****O*OOOOO 8-7
1999.09 S1e   OOOO**OO**OO**O 9-6
1999.11 S1e   *O*O**OOOOOOOOO 11-4  Jun-Yusho (4th) Kanto-sho (4th)
2000.01 S1e   *OOO*O**OO**O** 7-8
2000.03 K1w   *O**O**OOOO**OO 8-7
2000.05 K1w   OOOO*OOOOOOOOOO 14-1  Yusho (1st) Shukun-sho (9th) Kanto-sho (5th)
2000.07 S1e   OO*O*OOO**OOOOO 11-4  Shukun-sho (10th)
2000.09 O2e   OOO*OOOOO*O*O*O 11-4
2000.11 O1e   *OOOOOOO*OOO*O* 11-4
2001.01 O1e   *OO*OOOOOOOO*** 10-5
2001.03 O1e   OOOOOOOOOOOO**O 13-2  Yusho (2nd)
2001.05 O1e   OO**O*O*#------ 4-5-6
2001.07 O3e   OOOOOOOO*OOOOO* 13-2  Yusho (3rd)
2001.09 O1e   ***#----------- 0-4-11
2001.11 O2e   *O*OOOO***OOOOO 10-5
2002.01 O1e   O*O*OOOO*%O*O** 9-6
2002.03 O2w   OOOOOO*OO*OO*O% 12-3  Jun-Yusho (5th)
2002.05 O1e   O**OO*OO*OOOO%O 11-4  Jun-Yusho (6th)
2002.07 O1e   ***#----------- 0-4-11
2002.09 O2e   *OOOO*OOOOOOO*O 12-3  Jun-Yusho (7th)
2002.11 O1e   OO*#----------- 2-2-11
2003.01 O3e   --------------- 0-0-15
2003.03 O2w   *OOO*O*OO*OOOO* 10-5  Jun-Yusho (8th)
2003.05 O1w   **OOOOOOO*OOOO* 11-4  Jun-Yusho (9th)
2003.07 O1e   OO*OOO*O*OOOOOO 12-3  Yusho (4th)
2003.09 O1e   OOOO*OO*****O** 7-8
2003.11 O2e   *OOOO**OOO*OO*O 10-5
2004.01 O2e   OOO**OOO%OO***O 10-5
2004.03 O1w   OOOOOOOOOOO**OO 13-2  Jun-Yusho (10th)
2004.05 O1w   *OOO*OOOOO**O*O 10-5
2004.07 O1e   *OO*OOOO*OOOOO* 11-4
2004.09 O1e   OOO*O*OOOOOOOOO 13-2  Yusho (5th)
2004.11 O1e   *OOOOOOOO*O*OOO 12-3  Jun-Yusho (11th)
2005.01 O1e   O***OO*O*#----- 4-6-5
2005.03 O1w   OOO*OOOOO**OO** 10-5
2005.05 O1e   OOOOO#--------- 5-1-9
2005.07 O2w   O*OOO*OO%*OOO** 10-5
2005.09 O1e   ***#----------- 0-4-11
2005.11 O2w   O*OO*O*OOOOO**O 10-5
2006.01 O1w   *O**OO**#------ 3-6-6
2006.03 O2w   *OO***OO**O*OOO 8-7
2006.05 O2w   **OOOOOOOO****O 9-6
2006.07 O2e   OO*OOO**OO*O**O 9-6
2006.09 O2e   **O***#-------- 1-6-8
2006.11 O3w   OOOOOOOO**O*O** 10-5
2007.01 O2e   OO*O*OO***O**OO 8-7
2007.03 O2w   O***O*O%**O*OOO 8-7
2007.05 O2e   OOOOOOO*O***O*O 10-5
2007.07 O1e   O*OOOOO*O*O*#-- 8-5-2
2007.09 O2e   ***O*#--------- 1-5-9
2007.11 O2w   *OOO**OO**OO*O% 9-6
2008.01 O2e   O*O*O*OOOO*O*** 8-7
2008.03 O2e   *OOOO*OOO*O**** 8-7
2008.05 O1w   O***OOO*O*OOO** 8-7
2008.07 O2e   O*OO*O*O*OOO*O* 9-6
2008.09 O2e   *OO**OOOOO*O*O* 9-6
2008.11 O1w   *O*#----------- 1-3-11
2009.01 O2w   OOO*O*O*OO*O*** 8-7
2009.03 O2e   *OOOOOO*O*O**** 8-7
2009.05 O2e   OO*OOOOO*O***** 8-7
2009.07 O2e   *OO**OOO**O*OO* 8-7
2009.09 O2w   O*O*O*OOOO****O 8-7
2009.11 O2w   O*O**OOOOO****O 8-7
2010.01 O2w   *OO***OOOO**OOO 9-6
2010.03 O2e   OO**OOO***OO*O* 8-7
2010.05 O2w   OOOO***O*O**OOO 9-6
2010.07 O3w   OO*OOO*O**#---- 6-5-4
2010.09 O2w   OO*O***OO*O*OO* 8-7
2010.11 O2w   *OOOOOOOOOOO**O 12-3
2011.01 O1e   O*OOO**OOO*O*O* 9-6
2011.05 O1w   *OOOO*OO**O*O*O 9-6
2011.07 O2e   ***OO*O***#   3-8