Show all bouts by basho
Show all bouts by opponent
Show all bouts by kimarite

Text-only Rikishi information

List of Maegashira

Ayakabuto# Genitsu


Highest Rank   Maegashira 5
Real Name    NAKAJIMA Genitsu
Birth Date    July 3, 1906
Shusshin     Kagoshima-ken, Kokubu-shi
Height and Weight170 cm 109 kg
Heya       Izutsu
Shikona     Kunigahama Genitsu - Kuninohama Genitsu - Ayakabuto# Genitsu
Hatsu Dohyo   1923.05
Intai      1934.01

Career Record  8-35-8/43 (10 basho)
 In Makuuchi  8-26-6/34 (4 basho)
  As Maegashira 8-26-6/34 (4 basho)
 In Juryo    0-9-2/9 (1 basho)
 In Makushita  0-0/0 (4 basho)
 In Mae-zumo  1 basho

Kunigahama Genitsu
1923.05 Mz           0-0
1924.01 ??
1924.05 ??
1925.01 ??
1925.05 ??
1926.01 ??
1926.05 ??
1927.01 ??
1927.03 ??
1927.05 ??
1927.10 ??
1928.01 ??
1928.03 ??
1928.05 ??
1928.10 ??
1929.01 ??
1929.03 ??
1929.05 ??
1929.09 ??
1930.01 ??
1930.03 ??
1930.05 ??
1930.10 ??
Kuninohama Genitsu
1931.01 Ms           0-0
1931.03 Ms           0-0
1931.05 Ms           0-0
1931.10 Ms           0-0
1932.01 ??
1932.02 M5w   *O***OO*    3-5
1932.03 M5w   *O***O**O*   3-7
1932.05 M7w   ********OO*   2-9
1932.10 M7w   *****------   0-5-6
Ayakabuto# Genitsu
1933.01 J9e   **--*******   0-9-2
1933.05 ??
1934.01 ??