Show all bouts by basho
Show all bouts by opponent
Show all bouts by kimarite

Text-only Rikishi information

Kotohino Kazuyuki


Highest Rank   Makushita 9
Real Name    HINO Kazuyuki
Birth Date    January 16, 1978
Shusshin     Tokyo-to, Chofu-shi
Height and Weight177 cm 138 kg
Heya       Sadogatake
Shikona     Kotohino Kazuyuki - Kototaiga Kazu - Kotohino Kazuyuki
Hatsu Dohyo   1993.03
Intai      2004.03

Career Record  239-223/462 (67 basho)
 In Makushita  97-106/203 (29 basho)
 In Sandanme  78-62/140 (20 basho)
 In Jonidan   58-47/105 (15 basho)
 In Jonokuchi  6-8/14 (2 basho)
 In Mae-zumo  1 basho

Kotohino Kazuyuki
1993.03 Mz           0-0
1993.05 Jk24w  *-*-O-*-*--*O-- 2-5
1993.07 Jk30w  O--OO-*-O-*--*- 4-3
1993.09 Jd182e O-O-O-*-*-O--*- 4-3
1993.11 Jd149e -O-**-*-O--O--O 4-3
1994.01 Jd120w -*-*-O-O-*O---* 3-4
1994.03 Jd136w -O-*-*O--OO--O- 5-2
1994.05 Jd80e  O--**--*O--*-O- 3-4
1994.07 Jd102e *-O--*-*O-O--O- 4-3
1994.09 Jd78e  -O-*-O*-O-*---O 4-3
1994.11 Jd55e  *--*O--**-O--*- 2-5
1995.01 Jd86e  -OO-O-*--O*---O 5-2
1995.03 Jd44w  O-*--*O--*-O--O 4-3
1995.05 Jd22e  O-O-O--**-*--*- 3-4
1995.07 Jd38w  O-*-O--*-OO---O 5-2
1995.09 Jd5e  -O-**-*--*-OO-- 3-4
1995.11 Jd24e  O--**--O*--*O-- 3-4
1996.01 Jd43e  -*-OO--O-OO---O 6-1
1996.03 Sd82e  -*O-O--*-OO---* 4-3
1996.05 Sd62e  -OO-*-*-*-*--O- 3-4
1996.07 Sd79e  O-*-O-*--OO---O 5-2
1996.09 Sd48e  -O-O*--*-O*---* 3-4
1996.11 Sd62e  -*O-O--*-O-*--O 4-3
1997.01 Sd46w  -*O-*--OO--*O-- 4-3
1997.03 Sd31e  -**--**-O-*-O-- 2-5
1997.05 Sd64w  O--O-OO--*-O--* 5-2
1997.07 Sd30e  -O*--*-*O-O-O-- 4-3
1997.09 Sd17e  O--O*--O-*O---* 4-3
1997.11 Sd4w  O--*-*O--O*-*-- 3-4
1998.01 Sd20w  *--O*--O-O*-O-- 4-3
1998.03 Sd7e  *-*-*-*-O--*--* 1-6
1998.05 Sd35w  -**--%-O-O-O-*- 4-3
1998.07 Sd19w  -*-O-O*--O-*O-- 4-3
1998.09 Sd7e  *-*--O-OO--OO-- 5-2
1998.11 Ms48e  -*-*-*-*-O*---O 2-5
1999.01 Sd9w  O--O*-*--*-O--O 4-3
1999.03 Ms58w  O--O*-O--O-*O-- 5-2
1999.05 Ms41w  O--OO-O--**-*-- 4-3
1999.07 Ms32w  O--*-*-*O--*O-- 3-4
1999.09 Ms39e  -O*-O--*-*-O-O- 4-3
1999.11 Ms31e  *--O-OO-*--O-O- 5-2
2000.01 Ms18w  O--O-**--*-*--* 2-5
Kototaiga Kazu
2000.03 Ms34e  *-*--*-**--O--O 2-5
2000.05 Ms49e  O-*--*-**-O---* 2-5
Kotohino Kazuyuki
2000.07 Sd13w  -O-O*-O--O*---O 5-2
2000.09 Ms53e  O--*-O-*-O-*-O- 4-3
2000.11 Ms43w  *--*O-*--*-*O-- 2-5
2001.01 Sd2w  -*-*-O-OO-O---O 5-2
2001.03 Ms46w  *-O-O-O--O-*-O- 5-2
2001.05 Ms30e  -OO-*--O-O-O--* 5-2
2001.07 Ms17e  O-O--O*-O-*---O 5-2
2001.09 Ms9e  *--*-OO--*-*O-- 3-4
2001.11 Ms15w  -O-*-O-O-*O---* 4-3
2002.01 Ms13e  *--O-O*--**-O-- 3-4
2002.03 Ms20e  -*-O-*O-O--**-- 3-4
2002.05 Ms29w  -OO-O--O*--*-*- 4-3
2002.07 Ms21e  -%O-O-*--**--O- 4-3
2002.09 Ms14e  -O-*-**-O--O-*- 3-4
2002.11 Ms21w  O-O-*--**--**-- 2-5
2003.01 Ms38e  O--OO--**-*-*-- 3-4
2003.03 Ms51e  -*-O-O-O-O-**-- 4-3
2003.05 Ms41w  O-*--**-*--O--O 3-4
2003.07 Ms48e  -*O-O-O--*-O--* 4-3
2003.09 Ms38w  O--O*-*-*-*---* 2-5
2003.11 Ms56w  -*-*-*-OO--O*-- 3-4
2004.01 Sd7w  *--OO-O--O*--O- 5-2
2004.03 Ms44w  -**--O*-*-*-O-- 2-5