Show all bouts by basho
Show all bouts by opponent
Show all bouts by kimarite

Text-only Rikishi information

Oka Koji


Highest Rank   Sandanme 26
Real Name    YOSHIDA Koji
Birth Date    March 3, 1993 (27 years)
Shusshin     Saitama-ken, Osato-gun, Yorii-cho
Height and Weight188 cm 129.6 kg
Heya       Minato
Shikona     Yoshida Koji - Minatoryu Koji - Oka Koji
Hatsu Dohyo   2011.05

Career Record  185-186/371 (54 basho)
 In Sandanme  95-108/203 (29 basho)
 In Jonidan   83-71/154 (22 basho)
 In Jonokuchi  7-7/14 (2 basho)
 In Mae-zumo  1 basho

Yoshida Koji
2011.05 Mz           2-2
Minatoryu Koji
2011.07 Jk15w  O--**--O*--*-*- 2-5
2011.09 Jk14e  -*O--O-*O--O-O- 5-2
2011.11 Jd68w  -O-*-*O--*O-*-- 3-4
2012.01 Jd82w  *-*-O--*O-O--O- 4-3
2012.03 Jd53e  -O-O-**--**-*-- 2-5
2012.05 Jd80w  -O-*-O-O-**-*-- 3-4
2012.07 Jd94e  O--O-*-OO--*--O 5-2
2012.09 Jd50e  *--*O--*-O*---O 3-4
2012.11 Jd68e  -O*--O*--OO---* 4-3
2013.01 Jd40e  O-*--*-O*-*---O 3-4
2013.03 Jd58e  -O*--O-*O-O---* 4-3
2013.05 Jd32e  -*-OO--O-**--*- 3-4
2013.07 Jd54e  O-*-O--O-*-*-O- 4-3
2013.09 Jd33e  O-*--**--O-*--* 2-5
2013.11 Jd66w  O-O--O-*-**-O-- 4-3
2014.01 Jd42e  -*-*-O-O-O*-*-- 3-4
2014.03 Jd62e  -*-OO-O-O--*--O 5-2
2014.05 Jd23w  O-*--*-*-O-*--* 2-5
2014.07 Jd55w  -OO--*O-*-O---O 5-2
2014.09 Jd15e  -O-*-*-O*-O--O- 4-3
2014.11 Sd96e  -OO--**--*-*--* 2-5
2015.01 Jd28w  -*O--OO-*--OO-- 5-2
2015.03 Sd94e  *-O--O-*O-*--*- 3-4
2015.05 Jd17w  O-O-*-*-O-O---O 5-2
2015.07 Sd82e  -*-*-*O-*--O--O 3-4
2015.09 Jd2w  O--O-O-**--O--* 4-3
2015.11 Sd83e  -*-*O-*-O-*--*- 2-5
2016.01 Jd10e  O-O-O-O--*O---O 6-1
2016.03 Sd49e  -O*-*--*-OO--*- 3-4
2016.05 Sd65w  *--O*-*--*-O-*- 2-5
2016.07 Sd94w  -*O--*-O-O-O--O 5-2
2016.09 Sd54w  *--**-*--*O---O 2-5
2016.11 Sd75w  O--*-O-O*--O--* 4-3
2017.01 Sd56e  O-*--O-O-O-O--* 5-2
2017.03 Sd31e  *-*--**-O-*---* 1-6
2017.05 Sd72w  -O-O-*-OO-*--O- 5-2
2017.07 Sd41e  -OO--*-O-**--O- 4-3
2017.09 Sd26e  -O*-*-*--O*---* 2-5
2017.11 Sd48w  -*-*-*O--O*--O- 3-4
2018.01 Sd67w  *--**-O-*-O-O-- 3-4
2018.03 Sd82e  -O-O*-O-O--O-*- 5-2
2018.05 Sd50w  -O*-*-*-*--*--O 2-5
2018.07 Sd74w  -OO-*--**-*-O-- 3-4
2018.09 Sd96w  O--*O--OO-O--*- 5-2
2018.11 Sd64w  -*O-*--OO--O--O 5-2
2019.01 Sd41e  *-*-*--*O--O--O 3-4
Oka Koji
2019.03 Sd55w  O--O-*-O-O*--O- 5-2
2019.05 Sd27w  *--*-O-*O--*--* 2-5
2019.07 Sd52w  -*-*-*O--*-O-O- 3-4
2019.09 Sd72w  -**--OO--O*--O- 4-3
2019.11 Sd53w  O-*--O-*-OO---* 4-3
2020.01 Sd37w  -**-O--O*-*---* 2-5
2020.03 Sd60w  O-*-O-O--*-**-- 3-4