Natsu 1932 Basho ... = WIN ... = LOSS ... HORIZONTALLY
 RANKNAMEPrev
Basho
Prev
Rank
1234567891
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
J
W
J
L
 
1O1eTamanishiki8-2O1e             1
2O1wMusashiyama7-3O1w          2
3O2eHDShimizugawa8-2S1w            3
4O2wHDNoshirogata5-5O2eHD             4
5S1eOkitsuumi9-1K1w            5
6S1wHatasegawa5-5S1e            6
7K1eWakabayama5-5M1e            7
8K1wOshio4-6M2e                 8
9M1eWakasegawa4-6M3w            9
10M1wTakanobori2-4-4K1e            10
11M2eFutabayama8-2M4w          11
12M2wKoganoura1-9M2w             12
13M3eAsahigawa6-4M3e         1 13
14M3wYoshinoyama1-9M1w          14
15M4eImizugawa7-3M6e           1 15
16M4wTaikyuzan5-5J1w          1116
17M5eTakagiyama5-5M6w              1217
18M5wOnohama5-5M4e            1318
19M6eTomoegata6-4J4w              2119
20M6wTamanoura5-5M7w            3120
21M7eKoshinoumi7-3J6w               3221
22M7wKuninohama3-7M5w                 1522
23M7eOBDewagatake0-0Kg          23