March 1932 Basho ... = WIN ... = LOSS ... HORIZONTALLY
 RANKNAMEPrev
Basho
Prev
Rank
1234567891
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
J
W
J
L
 
1O1eTamanishiki7-1O1e           1
2O1wMusashiyama5-3O1w         2
3O2eHDNoshirogata3-5O2eHD           3
4S1eHatasegawa3-5S1e          4
5S1wShimizugawa8-0S1w          5
6K1eTakanobori3-5K1e              6
7K1wOkitsuumi2-6K1w           7
8M1eWakabayama5-3M1e          8
9M1wYoshinoyama1-7M1w        9
10M2eOshio5-3M2e           10
11M2wKoganoura3-5M2w           11
12M3eAsahigawa5-3M3e         2112
13M3wWakasegawa4-4M3w          13
14M4eOnohama1-7M4e            3314
15M4wFutabayama5-3M4w         3 15
16M5eDewanohana0-0-8M5e                   16
17M5wKuninohama3-5M5w             2217
18M6eImizugawa4-4M6e            4 18
19M6wTakagiyama4-4M6w             2219
20M7wTamanoura3-5M7w           3120