Select DateSelect KabuSelect RikishiToyonoumi Shinji Kabu History

TimeKabu NameHolderHeyaIchimonOwner
30.03.1999 (KA) - 15.06.2002 (RO)Yamahibiki[18] ShinjiM1 Toyonoumi ShinjiFutagoyamaNishonosekiO Takanohana Mitsuru

KAKabu assumed
ROOther/earlier retirement