Select DateSelect KabuSelect RikishiDaigo Kenshi Kabu History

TimeKabu NameHolderHeyaIchimonOwner
28.03.1982 (KA) - 25.04.1983 (KC)Naruto[11] NoboruM11 Daigo KenshiHanakagoNishonosekiO Takanohana Mitsuru
26.04.1983 (KC) - 21.12.1985 (HCs)Shiranui[10] NoboruM11 Daigo KenshiHanakagoNishonosekiM1 Yakatayama Kazue
22.12.1985 (HCs) - 09.06.1986 (KC)Shiranui[10] NoboruM11 Daigo KenshiHanaregomaNishonosekiM1 Yakatayama Kazue
10.06.1986 (KC) - 19.05.1988 (KC)Yamahibiki[14] NoboruM11 Daigo KenshiHanaregomaNishonosekiS Fusanishiki Katsuhiko
20.05.1988 (KC) - 23.09.1988 (RC)Kitajin[18] NoboruM11 Daigo KenshiHanaregomaNishonosekiK Tamakiyama Masanori

HCsHeya change (by shutdown)
KAKabu assumed
KCKabu changed
RCRetirement Close of business (earlier retirement)