Select DateSelect KabuSelect RikishiToyonoshima Daiki Kabu History

TimeKabu NameHolderHeyaIchimonOwner
17.04.2020 (KA) - Izutsu[15] DaikiS Toyonoshima DaikiTokitsukazeTokitsukazeS Sakahoko Akihiro

KAKabu assumed